PVC Su Tutucu Bant

Yüzyılımızda hayatımızın bir parçası haline gelmiş olan plastik yaşamımızdaki yerini korumakta ve sanayilerimizdeki lüzumsuz malzeme tüketimi yerine de kullanılarak çevre korumasına da Çağdaş yaşamdaki önemini almış bulunmaktadır plastik ekstruder hatlarımızın genelliği Avrupa yapımı olup imalatımızda kalite ve güvenilirlik ilke ve hedeflerimizden sapmaksızın teknik personelimiz ile bütünleşip üretimimize devam etmekte ve müşteri memnuniyetini sürdürmekteyiz.

Çelebi ürünlerinin bazılarını imal eden ekstruder grupları kalıp ve kalibratörlerimiz üstün teknolojiyle donatılmış Universal tel erezyon CNC dalma erezyon tezgahlarında fabrikamız içerisinde bulunan makine ve kalıp tesisimizde çalışan tecrübeli bilgili personelimiz tarafından kalıp ve makine dizaynları kendimize ait olarak üretilmektedir.

Çelpi 10.000 metrekare kapalı alan üzerine kurulu modern araştırma geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam etmekte otomotiv inşaat dekorasyon mobilya tekstil özel sektörel profillerde de başarı ile hizmet vermekte tüketici haklarına sahip çıkmakta ve bu hizmetlerin devamında da başarıya ulaşabileceğinin inancındadır tabii ki bu yapılanlar yalnızca ülkemiz içinde değil uluslararasında da uzun yıllar adımızı sürdürebilmek ve ülkemizi de bu sektörde söz sahibi yapmak içindir.

Çelpi PVC su tutucu bantları poly winnie klorür reçinesi stabilizan plastifiyan ve antioksidan boyar maddelerden elde edilen karışımlarla uygun ısı ve basınçta ekstruderlerde eritilip şekillendirilerek TS 3078 3078 astm DIN BS standartlarına DSİ teknik şartnamelerine Uygun özel şartname ve isteklerine göre de kendi fabrikalarında üretilir.

Teknik Özellikleri ;

Çelpi PVC su tutucu bantların kalite kontrol ve deneyleri fabrika içerisinde bulunan tam donanımlı laboratuvarlarında konusunda deneyimli personeller tarafından yapılmaktadır.

Yoğunluk                                     1,27 (∓0.4)g/cm³

Sertlik (23∓1⁰C)                         75(∓5) Shore A

Çekme Mukavemeti                  min 120 kgf/cm²

                                                     ort 140 kgf/cm²

Uzama Oranı                              min %200

                                                     ort %225

Su emme                                   max % 1,5 (Ağırlıkça)

Kül miktarı                                 max %5  (Ağırlıkça)

Yırtılma mukavemeti               18N/mm

Servis ısısı                                 (-35 ⁰C / 35 ⁰C)

Kullanım alanları

PVC su tutucu bantlar yüksek ve düşük su basıncına maruz kalan beton yapılarda görülen genleşme daralma derzlerinde su geçirimsizliğini sağlamak ve beton bloklarda doğabilecek titreşimleri azaltmak deformasyonlara engel olmak için kullanılır.

 • Barajlar
 • Tüneller
 • Köprüler
 • Viyadükler
 • Havuzlar
 • Arıtma tesisleri
 • Su depoları
 • Sulama kanalları
 • Endüstriyel yapılar
 • Metrolar
 • Regülatörler
 • Hidra Elektrik Santraller
 • Termik santraller
 • Rıhtımlar

PVC Su Tutucu Bant

Boyut Seçimi ;

Tip seçimindeki izahatlere göre uygun bant tipi seçildikten sonra derzlerde kullanılabilecek olan tipin boyutunun seçiminde şu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Beton konstrüksiyonu
 • Beton kalınlığı
 • Derz genişliği
 • Derzlerdeki genleşme daralma oturma gibi hareketlerin büyüklük derecesi.
 • Su basıncı yüksekliği

Deprem ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde derzlerdeki genişleme daralma oturma gibi hareketlerin fazla olduğu ve veya su basıncının yüksek olduğu yerlerde seçilen tiplerin et kalınlığı fazla alanları kullanılmalıdır.

Su tutucu bant en kesit uzunluğunun seçilmesinde şu formüllerin sağlanmasına dikkat edilmelidir.

 

 

 

 

L < T Olmalıdır.

L>6 a +d olmalıdır,

y > L-d/2 olmalıdır,

x > 2a olmalıdır.

x = PVC plastik su tutucu bandın en yakın techizat çeliğine olan uzaklığı, (mm).

L = PVC olastik su tutucu bandın en kesit uzunluğu (mm)

t = Beton kalınlığı (mm)

a = En büyük ogrega tane çapı (mm)

d = Derz aralığı (mm)

y = PVC plastik su tutucu bandın beton yüzeyine olan uzaklığıdır. (mm)

Fikir vermek maksadı ile, muhtelif beton kalınlıklarına göre tavsiye edilen bandın en kesit uzunluğu ve et kalınlıkları çizelgede gösterilmiştir.

PVC Su tutucu Bant

Tip Seçimi ;

Beton ve betonarme yapıların bazı noktalarında derz bırakılması zorunludur betonarme Yapı elemanlarında genleşme ve çökmeden dolayı yapıda doğabilecek hasarların önlenmesi amacıyla bazı kısımlarda bırakılan derzler genleşme derzi olarak tanımlanmaktadır yapıda kullanılan çimento prizini tamamlandığında hacimde meydana gelecek gelen azalma sebebiyle meydana gelebilecek deformasyonun yapıya zarar vermesini önlemek amacıyla genleşme derzi bırakılması gerekmektedir.
Bilindiği gibi bilindiği gibi yapılardaki genleşme sünme hareketleri ihtimal edilmeyecek kadar büyük ve devamlı tekrarlanan hareketlerdir diğer bir yandan beton dökümünün bir süre için durdurulduğunu sonra yeniden başlatıldığı yerde bırakılan ve basınç gerilmelerini doğrultusunda dik olarak düzenlenen derzler inşaat terzi olarak tarif edilmektedir termik genleşmeler veya zemin hareketleri sebebiyle yapıda düzenlenmiş olan derzler daralma gösterir bu çeşit derzler daralma derzi olarak tarif edilir.
Beton işlerinde kullanılan PVC su tutucu bant tipinin seçiminde derzlerde su yalıtımı yoksa hareket transferine engel olmak mı yoksa her iki özelliğin de ağırlıkta olduğu bir uygulamanın mı gerçekleştirileceğini belirlenmesi gerekir o halde yapının zeminindeki basınçlı suya karşı korunması gerekiyorsa derzlerde kullanılacak PVC su tutucu bantlar derzlerden içeriye su sızmasını önleyecek şekilde betonun su ve temas eden yüzeylerinde kullanılmalıdır.
Eğer basınçlı zemin suyu söz konusu değilse ve derzde dinamik hareketlerin transferine engel olunmak istenirse bu takdirde beton kesitinin merkezinde bulunan merkezi tip PVC su tutucu bantlar kullanılabilir eğer Yapı deprem kuşağı üzerindeyse ve çökme olayının yoğun olarak beklendiği yerlerde yapılmakta ise bu takdirde meydana gelebilecek aşırı gerilmeleri karşılayabilecek ve çaprazlama yönlerdeki gerilmelere dayanıklı bant tipleri seçilmelidir.
Genleşme derzlerindeki bir takım parametrelere bağlı olarak 18 milimetre ile 50 milimetre arasında ders aralığı düzenlemesi söz konusu olmalıdır dersin görünür yüzeyinde veya PVC su tutucu bant bulunmayan yüzeyinde ders içindeki malzemenin ve derzin korunması açısından uygun ders dolgu malzemeleri çeşitli ders kapama plastik profilleri alternatif olarak bazı durumlarda mastik kum XPS tercih edilebilir.

PVC su tutucu bant tipleri ve kullanıma yerleri aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir.

PVC Su tutucu Bant

Uygulama ;

PVC su tutucu bantlar 2 kademeli beton dökümlerinde uygulanmaktadır 1 kademe betonu dökmek için yapılan ders alın kalıpları mutlaka iki parçalı olmalı ve su tutucu bant iki parçalı kalıp arasına konmalıdır 2 kademe betonda kalacak kısmı 1 kademe betonun içine kesinlikle döndürülmemelidir.
Su sızdırmazlığın tam olabilmesi için PVC su tutucu bandın beton tarafından çok iyi sarılması gerekmektedir PVC su tutucu bant civarında hava boşluğu kalmamalı beton kademe kademe dökülmeli ve çok iyi vibrasyon yapılmalıdır PVC su tutucu bant yüzeyinde harç toz gibi yabancı maddeler olmamalıdır aksi halde bandın betonla adelansız zayıflar mandın üzerinde veya kanatlarında yabancı maddeler bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli gerek görülüyorsa bez veya fırça ile temizlenmelidir.
PVC su tutucu bantları donatılara montajda kolaylık sağlamak amacıyla bandın her iki tarafında 50 santimetre aralıklarla delikli ve kopçalanmış olarak üretilirler bantlar donatıya bant kenarındaki kopça deliklerinden telle sıkıca bağlanmalıdır PVC su tutucu bantlara çivi çakma delerek tel geçirme ve benzeri gibi bandı tahrip eden su geçirmezlik özelliğini yok eden uygulamalara asla müsaade edilmemelidir.

Kaynaklanma;

PVC su tutucu bantlar termoplastik malzemelerden imal edilmiş olduğundan sıcak kaynaklama sistemi ile eklenir alevli teçhizatlar şalama ve benzeri malzeme ile uyum sağlamayan yapıştırıcılar kesinlikle kullanılmaz çel-i PVC su tutucu bantlarının alın kaynağı ile özel kaynak parçalarının yapılabilmesi için bazı aparatlara ihtiyaç duyulur ahşap veya alüminyum kalıp kalıp termostatlı ısıtıcı havya havya Keskin bıçak tel fırça sıcak hava üfleyen makine istenildiği takdirde ısıtıcı havya özel ek kaynak parça ve aparatları fabrikamızda siparişe göre üretilmekte ve bulundurulmaktadır.

 • Kaynaklanacak bantların karşılıklı gelecek uçları Keskin bir bıçakla düzgün Gönyeli olarak kesilmeli.
 • Her iki parça varsa ahşap alüminyum kalıba yerleştirilmeli yoksa düzgün bir zemine oynatılmadan parçaların alın yüzleri birbirine tam olarak temas ettirilmeli.
  2 bant arasında konan yüzeyi iyi temizlenmiş ısıtıcı havyanın ısısı yaklaşık 150 ile 180 derece arasında olmalı.
 • Uygun ısıya gelen kaynak havyası kaynak yapılacak iki bandın alın yüzleri arasında konur ve her iki parçanın uçlarının eriyik hale gelmesi beklenir.
 • Havya aradan çekildikten sonra uçlar düzgünce ve tam olarak karşılıklı yapışmalıdır.
 • Kaynaklama tam olarak olduktan sonra kaynaklanan yer soğutulmalı ve eriyik fazlaları tıraşlanmalı.
 • Asla malzeme kömürleşmemeli yakılmamalıdır yakılan malzemenin yeri kaynak tutmaz.
 • Bu işlemler kapalı mekanda yapılıyorsa ortamın iyi havalandırılması ve uygun gaz maskesi kullanılması gerekmektedir.

Ölçüler ağırlıklar yüzde 3 ile 5 toleranslıdır.

TS 3078 standartlarına göre tabloda bulunmayan veya özel istenen PVC su tutucu bant tiplerinin kalıpları fabrikamız içerisinde bulunan günümüzün son teknolojisi ile donatılmış kalıp hanemizde konusunda deneyimli personeller tarafından en kısa zamanda hazırlanarak üretime hazır hale getirilmektedir Kangal boyları firmamızın belirlemiş olduğu standart boyları haricinde işçiliğini ve kaynak risklerini azaltmak için müşterinin talebine göre de üretilmektedir. PVC Su Tutucu Bantların depolanması genelde kapalı alanlarda olmalı, dış hava şartlarına maruz bırakılmamalıdır yağlı ve bitüm özellikli malzemelerle temas ettirilmemelidir.