Su Tutucu Bant

Ekim 6, 2022 Kapalı ile admin

 PVC Su tutucu Bantlar, Polivinilclorür (PVC) reçinesi, Stabilizan, Plastifiyan ve Antioksidan boyar maddelerden elde edilen karışımlarla, uygun ısı ve basınçta Extrüderlerde eritilip, şekillendirilerek üretilirler. TS 3078, ASTM, DIN, BS, DSİ normlarına uygundur.

     PVC Su tutucu Bantlar, yüksek ve düşük su basıncına maruz kalan, beton yapılarda, görülen genleşme daralma, (yapı) derzlerinde su geçirimsizliğini sağlamak ve beton bloklarda doğabilecek titreşim ve deformasyonlara engel olmak için kullanılır.

Teknik Özellikler;  

Kullanılacağı yere göre özel renkli, istenen teknik özelliklere uygun, kauçuk esaslı, özel boylarda PVC Su tutucu bant üretimi fabrikamızda yapılmaktadır.

     Beton ve Betonarme yapıların bazı noktalarında derz bırakılması zorunludur. Betonarme yapı elemanlarında genleşme ve çökmeden dolayı yapıda doğabilecek hasarların önlenmesi amacıyla bazı kısımlarda bırakılan derzler genleşme derzi olarak tanımlanmaktadır. Yapıda kullanılan çimento prizini tamamladığında, hacimde meydana gelen azalma sebebiyle meydana gelebilecek deformasyonun yapıya zarar vermesini önlemek amacıyla genleşme derzi bırakılması gerekmektedir.

Bilindiği gibi yapılardaki genleşme sünme hareketleri ihmal edilmeyecek kadar büyük ve devamlı tekrarlanan hareketlerdir. Diğer bir yandan, beton dökümünün bir süre için durdurulduğu, sonra yeniden başlatıldığı yerde bırakılan ve basınç gerilmelerinin doğrultusunda dik olarak düzenlenen derzler inşaat derzi olarak tarif edilmektedir. Termik genleşmeler veya zemin hareketleri sebebiyle yapıda düzenlenmiş olan derzler daralma gösterir. Bu çeşit derzler daralma derzi olarak tarif edilir.

Kullanım Alanları

Tip Seçimi;

      Beton işlerinde kullanılan PVC plastik bant tipinin seçiminde, derzde su yalıtımı mı yoksa hareket transferlerine engel olmak mı, yoksa her iki özelliğin de ağırlıklı olduğu bir uygulamanın mı gerçekleştirileceğinin belirlenmesi gerekir. Öyle ki: yapının zemindeki basınçlı suya karşı korunması gerekiyorsa, derzlerde kullanılacak PVC su tutucu bantlar, derzlerden içeriye su sızmasını önleyecek şekilde betonun su ile temas eden yüzeylerinde kullanılmalıdır. Eğer basınçlı zemin suyu söz konusudeğilse ve derzde dinamik hareketlerin transferine engel olunmak istenirse bu takdirde beton kesintinin merkezinde kullanılan merkezi tip PVC su tutucu bantlar kullanılabilir. Eğer yapı deprem kuşağı üzerindeyse veya taşman olayının yoğun olarak beklendiği yerlerde yapılmakta ise bu takdirde, meydana gelebilecek aşırı germeleri absorbe edecek ve çaprazlama yönlerdeki gerilmelere dayanıklı bant tipi seçilmelidir.

     Genleşme derzlerindeki, bir takım parametrelere bağlı olarak 18 mm ile 50 mm arasında derz aralığı düzenlemesi söz konusu olmalıdır. Derzin görünür yüzeyinde veya PVC su tutucu bant bulunmayan yüzeyinde, derz içindeki malzemelerin ve derzin korunması açısından kapama profili olarak isimlendirilen özel amaçlı bantların kullanılması gerekmektedir. Bu tip bantların beton dökümü sırasında kullanılan tipleri olduğu gibi beton dökümünden ve prizin tamamlanmasından sonra dışarıdan monte edilen tipleri de bulunmaktadır.

     Uygulama Şekli;

     Yukarıda izah edilen hususlara göre uygun bant tipi seçildikten sonra, derzlerde kullanılacak olan bu tipin boyutunun seçiminde şu hususlar gözönünde bulundurulmalıdır;

 Beton Konstrüksiyonu,
 Beton kalınlığı,
 Derz genişliği,
 Derzdeki genleşme, daralma, oturma gibi hareketlerin büyüklük derecesi.
 Su basıncı yüksekliği.

     Deprem ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde, derzlerdeki genişleme, daralma, oturma gibi hareketlerin fazla olduğu ve/veya su basıncının yüksek olduğu yerlerde, seçilen tiplerin et kalınlığı en fazla olanları kullanılmalıdır. Su tutucu bant en kesit uzunluğunun seçilmesinde şu formüllerin sağlanmasına dikkat edilmelidir;

  – L<T olmalıdır,
  – L>6a+d olmalıdır,
  – Y>L-d/2 olmalıdır,
  – x>2a olmalıdır, burada;
  – d=derz aralığı x=PVC plastik su tutucu bantın en yakın teçhizat çeliğine olan uzaklığı,

  – L=PVC plastik su tutucu bantın en kesit uzunluğu (mm),
  – t=beton kalınlığı (mm),
  – a=en büyük agrega tane çapı(mm),

  – y=PVC plastik su tutucu bantın beton yüzeyine olan uzaklığı(mm) dir.

     Fikir vermek maksadıyla, muhtelif beton kalınlıklarına göre tavsiye edilen bant en kesit uzunlukları ve et kalınlıkları çizelgede gösterilmiştir.

     Boyut Seçimi;

      PVC Su Tutucu Bantlar, termoplastik malzemeden imal edilmiş olduğundan, sıcak kaynaklama sistemiyle eklenir. Basit ve özel işlerde, özel pvc yapıştırıcısıyla kullanılabilir. Örnek ; I 20/5 Tip

     Su tutucu Bantların şantiye ortamında eklenmesi ve yerleştirilmesi sıra sında çivi çakma, delerek tel geçirme vb. gibi bandı tahrip eden ve su geçirmezlik özelliğini yok eden uygulamalara asla müsaade edilmemelidir.      
     
     Su Tutucu Bantların projelerinde belirtilen derinlik ve ölçülerde yerine monte edilebilmesi için gerektiğinde ilave donatı konulabileceği gibi delik açılmış kopçalama ile veya klips ile çözüme gidilebilinir.   

     Çelpi PVC Su Tutucu Bantları donatılara montajda kolaylık sağlamak amacıyla bandın her iki tarafında 50cm aralıklarla delikli ve kopçalanmış olarak üretilirler.   
    
     Ek Parçalar ve Uygulanması;

     Çelpi PVC Su tutucu Bantlarının alın kaynağı ve özel kaynak parçalarının yapılabilmesi için bazı aparatlara ihtiyaç duyulur.  

* Termostatlı ısıtıcı havya
* Keskin bıçak
* Tel fırça
* Sıcak hava tabancası

    Kaynaklamalarda dikkat edilecek bazı önemli hususlar.

* Alın kaynaklarının uçlarının düzgün kesilmsi
* İki bant arasına konan ısıtıcı havyanın ısısının yaklaşık 150-180C arasında olması.
* Erimenin kömürleşmeye dönüştürülmemesi.
* Havya aradan çekildikten sonra uçların tam ve düzgün karşılıklı yapışması
* Erimeden sonra eriyiklerin tıraşlanması ve kaynaklanan yerin soğutulması.
* Bu işlem sırasında mahalin iyi havalandırılması ve uygun gaz maskesi kullanılması    gereklidir. Asla malzeme    (kömürleşmemelidir) yakılmamalıdır, yakılan malzemenin yeri kaynak tutmaz.

* Şantiye ortamında yapılacak olan alın (uç-uca) kaynaklarında kullanılan ısıtıcı havya istenildiği taktirde özel ek    kaynak parça ve aparatları fabrikamızda siparişe göre üretilmekte ve bulundurulmaktadır.

      Kalite Kontrol;

      Çelpi PVC Sututucu Bantları, güncel teknolojiye uygun ekipmanlar ile donatılmış, deneyimli personelleriyle fabrika laboratuarında TSE 3078, DSİ şartnamelerine uygun olarak test edilmektedir.